Evcil Hayvanlara Mikroçip Zorunluluğu

Sahipli köpek ve kedilerin kimliklendirilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlandı. Buna göre, tüm köpek sahipleri 2021 yılı sonuna kadar kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlü. Tüm kedi sahipleri ise, bu işlemi 2022 yılı sonuna kadar tamamlamak zorunda. https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/evcil-hayvanlara-pasaport-ve-mikrocip-zorunlulugu/

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili. Bakanlık, gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını veya tamamını devredebiliyor. Ancak bu işlem, evcil hayvanlar konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere yapılabiliyor.

Evcil hayvan sahibi, hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran 16 ve üzeri yaşta kişi olarak tanımlanıyor. Bu kişi 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise, sorumluluklar velisine/vasisine ait. Evcil hayvanların kimliklendirme, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bilgileri süresi içerisinde bildirmekle yükümlüler. Ayrıca, evcil hayvanların her türlü bakım ve beslenmesinden de sorumlu olup, onları terk edemiyorlar.

Kimliklendirmede ISO 11784 standartı ve HDX ya da FDX-B teknolojisine uygun mikroçip kullanılıyor. Bu işlem, veteriner hekimler tarafından veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri tarafından yapılıyor. Yeni doğan evcil hayvanın sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç üç ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmakla yükümlü.

Kimliklendirilmiş evcil hayvanların satışı, el değiştirmesi, kayıp ve ölüm hâli.

Evcil hayvanın yeni sahibi, sahip değişikliği işlemi için altmış gün içinde il/ilçe müdürlüklerine başvurmalıdır.

Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi halinde, sahiplendirme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Kayıtlı evcil hayvanların ölümü ya da kaybolması halinde ise en geç altmış gün içerisinde bildirilmek zorunda.

Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde, il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırmak zorunda. Eğer hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgiye rastlanırsa önceki sahibine durum ivedilikle bildiriliyor. Evcil hayvanı gelip teslim alması için otuz gün süre veriliyor. Bu sürede, evcil hayvan, bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim ediliyor. Süre sonunda sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılıyor. Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler ise hayvanı terk etmiş olarak değerlendiriliyor.

Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen evcil hayvan sahipleri ile evcil hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara idari para cezası uygulanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir